Jacob Folkema 
(Dutch 1692-1767)

PC1972.4
Athena and Poseidon

c1753
engraving
20 x 28 inches